Help

HELPDESK
A-Á
Kereskedelmi vagy reklámcélú nyomdatermékek előállítása.
Olyan nyomtatási ív, amelyet a példányszámnyomtatásból vesznek el, és amely mintaként szolgál a további nyomtatáshoz, a megrendelő vagy a nyomdavezető által jóváhagyva, azaz aláírva: “Nyomható”+dátum+Aláíró neve.
Két különböző színű, éles hatóvonalú grafikai elem találkozásánál a nyomtatás pontatlansága miatt a színek gyakran nem pontosan illeszkednek egymáshoz. Az alátöltés során a világosabb elem méretét a körvonalai mentén megnöelve elérhetjük, hogy a két szín kissé fedje egymást, így két-vagy többszínes nyomtatásnál a passzert könnyebb tartani.
Amikor egy nyomógép vagy kötészeti sor munkára várva kihasználatlanul áll.Ha ez a megrendelő hibájából adódik, a gyakorlat szerint a nyomdák kiszámlázzák az ügyfélnek.
Amikor a lap vízszintes oldala (szélessége) rövidebb, mint a függőleges (magassága)
Nyomdai filmek felhasználásával, de nem nyomógépen készített négy- vagy többszínes proof. Többek között ebbe a kategóriába tartozik a DuPont Cromalin, a Kodak Matchprint, az Agfa Dry és a Fuji ColorArt Proof is.
Szöveg és képek tárolása a könnyű visszakereshetőség érdekében, pl. utánnyomtatás vagy másik médiában történő felhasználás esetére.
Oldalpár mindkét szemben fekvő oldalára átnyúló illusztráció. Egészen pontosan ez csak a hajtogatott ív legbelső oldalpárján fordul elő; mindenütt máshol csak hamis oldalpár alakul ki – jóllehet a kifejezés a könyv- és magazinkiadásban, reklámiparban és a grafikaitervezésben is általánosan használt.
B
Az az eljárás, amelynek során a borítót rögzítik a gerinchez. Kartonált könyveknél a borító ragaasztott része néha 3-3 mm-re benyúlik a könyv két oldalára, hogy ezáltal is erősítse a gerincét.
Rácsjelenség, amikor a túl sok festék hatására egyes betűk -pl. az e-udvara betömődik.
A nyomógép, a hajtogatógép vagy kötészeti gépsor előkészítése a gyártásra.
Íves nyomógép vagy hajtogatógép része ó, amely a papíríveket a nyomóműbe, ill. a hajtogató egységbe továbbítja.
Horony, bemélyedés kialakítása kartonon vagy vastagabb papírokon, ami lehetővé teszi, hogy a nyomathordozót a kívánt helyen meg lehessen hajtani. Kivitelezése görgővel vagy egy tompa éllel történő préseléssel történik; a görgős technika a gyorsabb. Hornyolásnak is nevezik.
A papírgyártás során, még a szitán felvitt ismétlődő vonalas mintázattal ellátott papír, amelyet meerőlegesen ismétlődő vonalak is keresztezhetnek. A mintát a bordázóhenger nyomja a papírba, és a gyártás után is láthatómarad.. Főleg lelélpapírokon alkalmazzák.
C
A meghajtott íveket a hajtás vonalában nejlonszállal egyenként összefűzik. A cérnafűzött könyv előnye a ragasztókötött vagy oldaltfűzött kiadvánnyal szembe, hogy teljesen kinyitható.
A Cyan, Magenta, Yellow és blacK (cián, bíbor, sárga és fekete) négyszínnyomtatás alapszíneinek rendszere.( fekete az azért K, mert nem akarták az angolban a blue/kék szín jelölésével keverni.
Tekercsofszetnyomás, amelynél a nyomdafesték száradosához nincs szükség hőközlésre. Ilyen eljárás a szívóképes újságpapírra történő nyomtatás.
A DuPont cég által szabadalmaztatott, jó minőségű, a négyszínbontás filmjeit használó próbanyomat-helyettesítőrendszer, amellyel a nyomtatásban megjelenő színek viszonylag jól reprodukálhatók. Gyakran az analóg proof szinonímájaként használják, holott a Cromalin csak egy eljárás a sok közül, más cégek más márkanév alatt is forgalmaznak hasonló nyomatminőséget produkáló analóg proof készítő berendezéseket.
Computer to Plate -számítógépről nyomólemezre történő levilágítás (digitális nyomólemez-készítés). A nyomtatandó anyag digitális fájlját közvetlenül a nyomólemezre világítják le a közbülső filmkészítési lépés nélkül. A legtöbb könyv- és magazinkiadó ma már ezt a CTF-nél sokkal hatékonyabb és pontosabb rendszert használjanak.
D
A nyomat denzitométerrel mérhető festékfedetségét jellemző szám, gyakorlatilag egy tárgy fényelnyelésének jellemzője. A denzitás jellemzi a nyomat árnyalatterjedelmét is: nyomat csúcsfényei nem lehetnek világosabbak, mint a papír színe, a legsötétebb árnyalatot pedig a papír, a festék minősége és a nyomási eljárással elérhető festékvastagság határozza meg. Nagyobb árnyalatterjedelem érhető el fényképészeti filmen vagy dián, mint nyomással.
A denzitás mérésére szolgáló eszköz.
Nyomógép, amely a hozzá kapcsolódó rip segítségével képes a DTP-rendszerek adatainak fogadására, és papírra vagy más hordozóra nyomatot készíteni xerografikus, tintasugaras, vagy ofszetnyomtató eljárással úgy, hogy ehhez nyomóformát nem igényel. A nyomógép lehet íves és tekercsnyomógép is.
Nyomóforma haszálata nélküli nyomtatás, festék vagy toner alpú technológiával. A nyomat hordozója általában papír, de lehet más anyaga is.
A digitális anyagból közvetlenül, film készítése nélkül készülő, négyszínes jó minőségű próbanyomat. A legtöbb digitális proof color-menedzsment rendszert is magában foglaló RIP-pel vezérelt tintasugaras nyomtatókon készül, de léteznak hőviaszos, festékszublimációs, lézeres vagy elektrosztatikus elven működő rendszerek is.
Rendszerint valamilyen rendszerbe színgyűjteményből (pl. Pantone) választható szín. A négyszínnyomtatással nem reprodukálható színeket direkt színként nyomtatják, külön kikevert nyomdafestékből.
A papír felületének síkból kiemelkedő mintázása. Lehet színes vagy vakdombor.
Kétszínnel nyomtatott kép, amelynek nyomtatásához ugyanabból a képeredetiből- rendszerint fekete-fehér fotóból- készített két színkivonatot használják fel. A duotone-ként nyomtatott kép nagyobb rnyalati terjedelemmel rendelkezik, mint ami egyszínes reprodukcióval előállítható.A duotone egyik színe rendszerint fekete, a másik gyakorlatilag bármilyen szín lehet.
E-É
Csak az egyik oldalán nyomtatott ív. Nyomdai megrendeléseknél a nem nyomtatott oldalt rövidítve nullával jelölik, pl. 4 + 0 – egy oldalon négy színnel nyomtatott munka vagy 1 + 0 – egy oldalon egy színnel nyomtatott munka.
Általában a film vagy nyomólemez fényérzékeny bevonatát értjük alatta, de reklámanyagok nyomtatása esetén bekapszulázott íz- és illatanyagokat is jelenthet.
Bármilyen illusztrációs anyag vagy szöveg, amelyet nyomtatással reprodukálni lehet.
Az ívek méretre vágásakor keletkező papírhulladék.
F
Csak kémiai papírpépből készített, fatartalmú papírt vagy mechnikai papírpépet nem tartalmazó papír.
Facsiszolatból készített papír, illetve papírpép.
Nyomtatott puhafedelű (kartonált) könyv könyvtesthez ragasztott borítása.
A kartonált könyv fedelét négyszer bígelik;ebből két hajtás a gerinchez esik, kettő pedig jellemzően 5mm-re helyezkedik el a gerinc élétől, és megkönnyíti a fedél kihajtását.
Kilövési sémák, amelyek az oldalak ívekre rendezésekor figyelembe veszik a kiadvány kötészeti továbbfeldolgozását is. Fej a fejhez kilövésben az oldalakat elforgatják oly módon hogy azok feje (felső része) egymás közelébe kerüljön.
Az ívek hajtása következtében felül egybefüggő oldalak különválasztásához s könyvtest rendezett felső élének kialakításához fejben rendszerint 3 mm-t (vagy ha kiterített íven nézzük, ennek kétszeresét levágnak a papirból. Kifutóknál ezt figyelembe kell venni.
Téglalap alakú oldal vagy ív, amelynek a vízszintes oldala a hosszabb. Könyvek esetében ez azt jelenti, hogy a könyv rövidebbik éle van a gerincnél.
Festék, amelyben a közönséges pingmentek helyett rendkívül finom – jellemzően arany vagy ezüst színű fémrészecskék vannak.
Festék vagy színes anyag, amelynek színét a fény, de még az erős napfény sem fakítja ki. Gyakran használatos eladótérben vagy kirakatban elhelyezett nyomtatott anyagok, pl eligazítótáblák esetében.
Egyszínű, homogén, nyomtatott felület. A szövegterjedelem megadásának egyik módja, 1 flekk körübelül 1500 leütés, szóközöket is beleszámítva.
Magasnyomtató eljárás, amely hajlékony (flexibilis) gumi vagy műanyag nyomólemezeket, és oldószeres, folyékony festéket használ. Többszínes tekercsnyomógépeken, főként a csomagolásiparban és egyes napilapoknál használják.
Polipropilén vagy más szintetikus anyagból készült vékony, átlátszó fóliaréteg felvitele a védőborító, kartonált fedél stb. nyomtatott felületére a többféle kivitel (fényes, matt, selyemfényű) valamelyik változatában. Alkalmazhatják a külső megjelenés esztétikusabbá tétele, másrészt védelem céljábol. Kartonált könyveknél a fedél hullámosodásának elkerülése végett a borító bekötése előtt, még kiterített állípotában viszik fel.
Kiadvány kicsinyített, bekötött makettje, amelyből a nyomda vagy a levilágítódstúdió számára egyértelműen kiderül az oldalak sorrendje, elrendezése. Célszerű az oldalakat úgy rögzíteni, hogy ne essenek szét.
Nyomógép hengere, amelyre a nyomóformát rögzítik.
Fényes vagy matt lakk alkalmazása a nyomat bizonyos területein.A lakk felvitele történhet a nyomtatással egyidőben, de külön menetben is.
A kiadvány oldalarányait adja meg, lehet pl. álló, fekvő, négyzet. Az oldalméretek megadásakor az első szám mindig a szélességet (horizontális él), a második pedig a magasságot (vertikális él) jelenti. Pl. 210 x 297 mm, álló, A4 méretű oldal.
Kötészeti művelet; az oldalak egymáshoz erősítése varrással, fűzőkapoccsal vagy más módon, nejlonszállal vagy dróttal.
G
Az íves nyomógép része, amely a papírt a berakóműtől átveszi, a nyomóműhöz továbbítja, majd a nyomóművekben a passzert tartva továbbviszi , végül a nyomógép kirakóművébe juttatja.
Ofszetnyomtatáskor a gumikendő viszi át a képeket a nyomólemezről a papírra.
H
Meghajtogatott nyomdai ív. A könyv vagy füzet helyes oldalsorrendje a megfelelő hojtogatás során jön létre. Egyetlen ív meghajtogatásával a kiadvány 4, 8, 16, 32 vagy akár 64 oldalát is megkaphatjuk.
Három késsel rendelkező papírvágógép. Több kiadvány vagy könyv egy műveletben, három oldalról történő körülvágására szolgál. Az első mozdulat elvégzi a vágást fejben és lábban, a második a nyitás felőli oldalon.
Hő hatására végbemenő száradás, tekercsnyomógépen a festék gyors megszárításának egyik módszere. A szárítás során a papír egy vagy több szárítókamrán halad át.
Más néven Hi-Fi színes nyomtatás, amelynél két további színnel- rendszerint zölddel és naranccsal- egészítik ki a CMYK színeket, hogy ezáltal a nyomdai reprodokciók árnyalatterjedelmét növeljék, színhűségét javítsák.
Könyvek kötéséhez használt, ömledékes ragasztóanyag, amely 160-180 C hőmérsékleden olvad. A könyvtestre olvadt állapotban viszik fel.
Papír felületi elváltozása, amit a szállítás vagy tárolás közben bekövetkező páratartalom-változás idéz elő.A nyomtatásnál problémákat okozhat
Nyomófesték vagy lakk vivőanyagának tapadási foka.
I-Í
Kiadványok bekötésének egyik módja. Az oldalak és a fedőlapok négyszögletes lyukakkal vannak kilyukasztva, a lyukakba kettős fémspirál kerül. A fémspirálok összenyomása révén a spirál záródik és a drót a helyén marad. Erős, teljesen kihajtható kötés. Nagyobb kötésmargót kíván.
A kiadvány felelős kiadójának és szerkesztőjének nevét, valamint a nyomtatást végző cég és a kiadvány gyártásának fontosabb adatait tartalmazó szöveg.
Nyomdai dokumentum; általában az utolsó korrektúralevonat, amelyen a megrendelő aláírásával engedélyezi a nyomtatást.
Az irodai tűzőgép működési elvéhez hasonló eljárás; megvalósítása irkafűző gépen történik, ez folyamatos dróthuzalból kívánt méretű kapcsokat készít, amelyeket a kiadványba lő, majd a túloldalon visszahajt.
International Standard Book Number – nemzetközi könyvazonosító szám. Ellenőrzőszámmal kiegészített egyedi sorszám, amely egyértelművé teszi a konyv egyértelmű azonosításást.
(Integrated Services Digital Network integrált szolgáltatású digitális hálózat) Gyors adat- és hangátvitali rendszer, amelynek sebességét a mára már az egyéb széles sávú kommunikációs rendszerek felülmúlják.
(International Standards Organization – Nemzetközi Szabványügyi szervezet. Számos nemzetközileg elfogadott munkamódszer protokollt és technológiát felügyelő szervezet.
(International Standard Serial Number- Nemzetközi periodikaazonosító rendszer) Egyedi nyolcjegyű szám a magazinok, napilapok vagy könyvsorozatok általános – tehát nem egy adott megjelenés alapján történő -azonosítására a megjelenési hely (ország) vagy kiadóés cím szerint.
A nyomdagép teljesítményének mutatószáma az egy óra alatt kinyomtatott ívek száma.
Megfelelő mératű papírívekre nyomtató nyomógép, amelyen a nyomólemez a formahenger palástjára van rögzítve.
A hajtogatott ív első oldalára nyomtatott számozás vagy betű, amelynek segítségével a kötészet ellenőrizheti az ívek helyes sorrendjét és hiánytalanságát. A betűt vagy számot kiegészíthetik az ívek hajtásának vonalában elhelyezett léniák is, amelyek összehordás után lépcsőzetes mintát alkotnak. A minta megszakadása jelzi a hibás összehordást.
A nyomda által tárolt, továbbfeldolgozásra váró nyomtatott ívek.
A papírgyárakban vagy feldolgozóüzemekben a papírtekercsek nyomdai felhasználására alkalmas ívekké vágására szolgáló gép. Egyes íves ofszetnyomógépek berakóművei képesek papírtekercsek fogadására, amelyeket közvetlenül a nyomtatást megelőzően vágnak ívekre.
J
A bittérképes, tömörített képformátumok egyike, amely a képeket minőségveszteség árán tömöríti. Bizonyos alkalmazásokban a tömörítés minősége állítható, egy a legjobbtól a gyenge minőségig (webes felhasználás vagy grafikai terven belüli pozicionálás) terjedő skálán. A JPEG-képek újboli mentése újabbtömörítést eredményez, ami további minőségromlásokkal jár.
K
Papírtermékek, amelyek felülettömege 80g/m2 és 400g/m2 közötti. A vastagabb kartonok két vagy több réteg egymásra kasírozásával készülhetnek.
(1) Ragasztott kartonok előállítása ívek vagy tekercspapír egymáshoz ragasztása révén. (2) vékonyabb papírra készített -többnyire nagyméretű- nyomat felragasztása szürkelemezre, habkartonra, műanyagra vagy fatáblára.
Illusztrációs anyag a kiadványban, pl. fotó, térkép, rajz stb.
Mivel manapság a nyomdai előkészítés nagymértékben digitalizált, szükségessé vált olyan rendszerek kialakítása, amellyel a digitális képeket központi szervereken egységesen és egyedileg is kezelni lehet , és a különböző változatok kezelése, az archiválás és a könnyű visszakereshetőség(pl.pl. utánnyomás vagy új kiadás esetén) megoldható.
Illusztrációhoz tartozó szöveges leírás.
A kép egy adott részletének használata a nem kívánt részek takarásban maradnak láthatók. A képek Photoshop segítségével véglegesen is megvághatók, vagy kiadványszerkesztő programban a kép kisebb képdobozba helyezésével is elérhető ugyanaz az eredmény, vagyis a kép felesleges része rejtve marad.
(International Standards Organization – Nemzetközi Szabványügyi szervezet. Számos nemzetközileg elfogadott munkamódszer protokollt és technológiát felügyelő szervezet.
Amikor a képek, illusztrációk egészen a vágás vonaláig érnek, ilyen esetben a képnek 3-4 mm-rel túl kell nyúlnia a vágott méreten.
A könyvbe beillesztett, többszörösen hajtogatott lap(ok), pl. nagyméretű térképek. A kihajtható lapok kötésekor ügyelni kell arra, nehogy a nyomtatás utáni műveletek során vágásba kerüljenek- ennek érdekében a könyv méreténél kisebb méretűek, a vágott széltől legalább 3 mm-re érnek véget. A kétszer vagy többször – gyakran leporellóhajtással meghajtott lap kiterítésével tekinthető meg a teljes oldal.
A nyomógép méreteinek és a kiadvány kötészeti igényeinek figyelembe vételével elkészített oldalrendezés, rendszerint több oldalt alhelyezve az íven úgy, hogy a nyomtatást követő hajtogatás után az oldalak helyes sorrendben jelenjenek meg.
Az íves nyomógép egysége, amely az íveket a nyomóműtől atveszi, és sorban egymás után, rendezetten az ívkirakó asztalra helyezi.
Kartonok vagy egyéb anyagok stancolását követően a nyomathordozó felesleges részeinek eltávolítása.
A könyv főszövegétől elkülönülő, rendszerint a kiadvány végén található szöveg, amely a kiadvány alőállításában résztvevő személyekre (pl. szerkesztők, tervezők) és cégekre (kiadó és nyomda) vonatkozó adatokat tartalmazza.
Javítások a munkafolyamat valamelyik ellenőrzési fázisában, a szerző, tervező vagy szerkesztő utasításai alapján.
Papírív kívánt méretre vágása nyomtatás előtt, vagy a nyomtatott termék vágása a nyomtatást követő műveletek során.
A nyílvánosan megjelent sajtótermékek archiválás és bibliográfiai számbevétel céljára, a könyvtáraknak ingyóenesen és jogszabályi előírás alapján szolgáltatandó példánya(i). A köteles példányokat – jelenleg 6 példányt- a sokszorosító szerv illetve a nyomda szolgáltatja, a kiadó terhére Lásd még www.oszk.hu
A kiadvány nyomtatást követő feldolgozása, ide értve többek között a méretre vágást, hajtogatást, összehordást, a kiadvány kötését a könyvek kikészítését és a késztermék csomagolását.
Anyagában színezett papír.
Az álló betűkhöz képest döntött tengelyű, sokszor a kézírásra emlékeztető jegyekkel rendelkező betűváltozat egy betűcsaládon belül. Kiemelések, hivatkozások vagy a szövegen belül előforduló ifegen kifejezések jelöléseként egyes szavak vagy akár hosszabb szövegrészek is kurziválva lehetnek, így. A kiadványszerkesztő programokban a betűkészlet valódi kurzív betűi helyett használt kurziválás nem igazi kurzív betűket eredményez, és a levilágításnál hibát okozhat. Az InDesign programban a szöveg néhány fokos megdöntésével hamis kurziválás hozható létre.
L
Festékfoltok az ív hátoldalán, amit a nyomógép kirakóművében egymásra kerülő ívek nedves nyomdafestéke okoz. Gyakran az elégtelen porozásnak vagy a túl magas kitöltési aránynak (nyomdai előkészítési hiba) tulajdonítható.
Egy sor párhuzamos hajtás, amely kinyitva a leporellóra emlékeztet. Más néven harmónikahajtás.
A tekercsnyomógépen készíthető nyomat maximális hossza, megegyezik a formahenger kerületével.
Speciális papíron, filmen vagy közvetlenül a nyomólemezen szöveg és képek nagy felbontású rögzítésére alkalmas, szilárd fázisú vagy gázlézert használó eszköz.
Speciális papíron, filmen vagy közvetlenül a nyomólemezen szöveg és képek nagy felbontású rögzítésére alkalmas, szilárd fázisú vagy gázlézert használó eszköz.
Nagyító, amely esetenként beépített világítással is rendelkezik. Nyomdászok és megrendelők használják a passzer, a színalátöltés, a moirémintázat, a rácspontok és a színek előnézésére.
Light Weight Coated Paper- tekercsofszet nyomtatásnál használt, mindkét oldalon mázolt kis máztömegű fényes vagy matt papírok, felülettömegük általában 49-90g/m2. A nagy példányszámú heti hír- életmód -és női magazinok borítóját gyakran ilyen papírra nyomtatják. Minősége elmarad a műnyomó papírok mögött.
M
Papírtermékek, amelyek felülettömege 80g/m2 és 400g/m2 közötti. A vastagabb kartonok két vagy több réteg egymásra kasírozásával készülhetnek.
(1) Ragasztott kartonok előállítása ívek vagy tekercspapír egymáshoz ragasztása révén. (2) vékonyabb papírra készített -többnyire nagyméretű- nyomat felragasztása szürkelemezre, habkartonra, műanyagra vagy fatáblára.
A nyomtatás vagy kötészet során az eljárás hiányosságai miatt keletkező selejt. A makulatúra minősége nem megfelelő ahhoz, hogy a példányszámba beszámtható legyen. A nyomda mindig kalkulál valamekkora veszteséggel, amelynek mértéke leginkább a munka összetetségétől függ. Ha a kalkuláltnál kevesebbet rontanak, többlet ha többet, hiány alakulhat ki.
A nyomaton megjelenő, szabályosan ismétlődő, nemkivánatos mintázat neve. Leggyakoribb oka az egymásra nyomtatott szinkivonatok helytelenül beállitottrácsszöge, de okozhatja a fotón megjelen finom mintázat (pl. textiliák, hálók) és a nyomdai rács interferenciája.
A nyomdai fílmek kilövés szerinti összeálltása egy átlátszó müanyag fólián. A montírungról készül a nyomóforma.
Minőségigényes, színes nyomdatemékek alőállítására használt, átlátszatlan, mindkét oldalon mázolt papír, amelynek felülete zárt és erősen simított, ezért jól nyomtatható. Famentes vagy kismértékben fatartalmú, matt vagy fényes papír.
N
Festékfoltok az ív hátoldalán, amit a nyomógép kirakóművében egymásra kerülő ívek nedves nyomdafestéke okoz. Gyakran az elégtelen porozásnak vagy a túl magas kitöltési aránynak (nyomdai előkészítési hiba) tulajdonítható.
Megvilágított fényképészeti film vagy kép, amelyen a tónusértékek fordítottan láthatóak, a sötét részek világosak, a világosak pedig sötétek.
Amikor a világos színű szöveg fekete vagy sötét színű háttér előtt jelnik meg.
Nyomógép, amely az ív egyik oldalára egymenetben négy színnel nyomtat.
A színrebontott képeredetik és az egyéb grafikai elemek négy nyomdai alapszínnel – ezek a cián (Cyan – C), a bíbor (Magenta – M), a sárga (Yellow – Y) és a fekete (blacK – K) – történő nyomtatása. (A fekete azért kapta a B helyett a K jelet, hogy az angolban szintén B-vel kezdődő kék-től -Blue- megkülönböztethető legyen. A feketét, kulcsszínnek (key) is szokták hívni.
1 m2 területű papír vagy kartonív grammokban kifejezett tömege. A volumenizált papírok vastagságukhoz képest kisebb tömegűek.
Alacsony felbontású kép, amely nyimtatásra nem alkalmas, csak a kép méretezésének és elhelyezésének jelzésére szolgál tervezés közben.
Bármely anyag, amelynek felülete valamely nyomtatási eljárással nyomtatható.
A négyszínnyomtatásnál használt alap színek, a cián, bíbor, a sárga és a fekete (CMYK).
A nyomtatást megelőző összes előkészületi művelet: grafikai tervezés; tördelés; rácsrabontás és színkivonatok készítése proofkészítés és nyomtatás előtti ellenőrzés valamint szerkeszthető fájlok, illetve PDF-fájlok nyomdai leadása.
Az eredeti fotó színrebontása egy ún. rács alkalmazásával történik, amely képet a világos és sötét árnyalatainak megfelelően – különböző méretű pontokra bontja fel. Az egysényi területre eső rácspontok a használt papírtól függően változik.
A nyomatkép átviteléhez használt fém-, műanyag vagy akár papírhordozójú nyomóforma, amely magas nyomtatásnál és mélynyomtatásnál közvetlenül a papírral, ofszetnyomtatásnál a gumikendővel érintkezik. Többszínnyomtatás esetén külön nyomólemez készül minden színhez.
lézrelven működő eszköz, amely a szöveget és a képeket a nyomólemezre világítja le.
lézrelven működő eszköz, amely a szöveget és a képeket a nyomólemezre világítja le.
Olyan nyomtatott munka, amelynél az ív minkét oldalát ugyanarról a nyomólemezről vagy formáról nyomtatják, ezért az első oldal nyomtatása után az íveket meg kell fordítani. A fordítás történhet átfördítással, amikor az ívfogók a papírt ugyanazon a szélén fogják meg, vagy buktatással, amikor az ífogás helye átkerül a papír ellentétes szélére. Kilövéskör az oldalakat a fordítás módjának figyelembevételével kell elrendezni az íveken.
Az ívek szélére helyezett, ellenrző mezőkből álló rendszer, amely a nyomtatás beállításánál és a példányszámellenőrzésének eszköze.
Jelzés, hogy a munka minden javítása elfogadásra került, és nyomtatásra kész.
Azt jelenti, hogy adott gyártásból szármzó papír alkalmas-e megfelelő mennyiségű festékfelvételre, nem okoz-e nyomtatási hibát, főként feltépődést.
O-Ö
Síknyomtatási módszer, amelynél a nyomóformáról először egy gumikendős hengerre kerül át, majd arról – egy ellennyomó henger közremüködésével – a nyomathordozóra.
Rétegoldal felől csak tükőrfordítottan, tehát jobbról balra olvassható nyomdai film.
Papír, illetve filmnegatív vagy -pozitív, amely papír esetében a szokásos irányban olvasható (vagyis balról jobbra) film esetében pedig a szöveg a rétegoldal felől olvasható.
Nyomógép berakóművében taláható vezetők vagy állíthtó ütközők, amelyekhez a nyomtatást megelőzően a papír felütközik. Elősegítik, hogy a papír nyomóműhöz érkezve pontosan illesztve legyen.
Két párhuzamos hajtás mentén szembehajtott ív, a behajtott rész kétszárnyú ajtóra emlékeztet.
A papír fényáteresztő képessége. A nagyobb fényáteresztő képességű papírokon az egyik oldal nyomata átüthet a túloldalon.
Az óriásplakát leggyakrabban 6 szegmensből áll. (ha ettől több részből/szegmensből állítják elő, az a minőség rovására megy) A plakát szegmenseit a ragasztás előtti napon a plakátragasztó A/3-as méretre hajtja, majd vízben áztatja, előírás szerint maximum egy fél órán keresztűl, majd fóliába csomagolva tárólják és így nedves állapotban ragasztják ki. Az óriásplakát 1-3 felső szegmenseinek összeillesztett kiragasztása után az alsó 4-6 szegmenseket a felső sorhoz valamint az egymás melletti alsó szegmensek átfedéseihez igazodva ragasztják. Az un. ragasztási fül az 1.2. és a 4.5. szegmensek jobb oldalán valamint az 1.2.3. szegmensek alján található kb. 15 mm-es fehér sáv. Felülete nyomatlan, így a ragaztóanyag a plakátpapír rostjaiba beszívódva kellően rögzíti a kapcsolódó szegmenseket. Meg kell még említenünk az un. átfedést, ami a szegmensek képi kapcsolódását biztosítja, a szegmensek minden kapcsolódó oldala kb 15 mm szélességben azonos képi információkkal rendelkezik, megkönnyitve a ragasztók munkáját.
A többrészes plakátok esetén már a tervezésnél figyelembe kell venni a szegmentálást, mert az illesztéseknél könnyen elveszhetnek a szöveg vagy képi információk.
A többrészes plakátok esetén már a tervezésnél figyelembe kell venni a szegmentálást, mert az illesztéseknél könnyen elveszhetnek a szöveg vagy képi információk.
Bekötés előtt a hajtogatott ívek összerakása az oldalszámozásnak megfelelő sorrendben.
Rövid fekete léniák sora a hajtogatott ívek gerincén. A hajtogatott ívek összehordása után az összehordó jelek folyamatos, lépcsőzetes formát alkotnak a gerincen, így azonnal látható, ha valamelyik ív nincs a helyén.
P
Festékfoltok az ív hátoldalán, amit a nyomógép kirakóművében egymásra kerülő ívek nedves nyomdafestéke okoz. Gyakran az elégtelen porozásnak vagy a túl magas kitöltési aránynak (nyomdai előkészítési hiba) tulajdonítható.
A papír kék fényt visszaverő képessége. Különbözik a fehérségtől, amelynek foka a cellulózpép kémiai összetételének változtatásával befolyásolható.
Az az irány, amelybe a cellulózszálak zöme beáll a papírgyártás során. A papír szálirányát (kereszt/hossz) a kigyártás előtt meg kell beszélni a nyomdával.
Az ívek relatív vastagsága, amely nem feltétlenül arányos a tömegükkel; egy testesebb (volumenizált) papír és egy vékony papír lehet azonos tömegű.
Egynél több párhuzamos hajtás, mint a leporellóhajtás vagy a kihajtós oldalak esetén.
Két vagy több szín pontos illeszkedése a nyomtatás során.
A nyomóforma 4 végpontjához közel, a termék vágott méretén kívűl elhelyezett jelek, a színek egymásranyomásának ellenőrzésére szolgál.
Nyomtatási hiba, amikor az alapszínek nem pontosan illeszkednek egymáshoz.
Portable Document Format (hordozható dokumentum formátum). Az Adobe Systems technológiája, amely lehetővé teszi például a grafikai tervek képernyőn történő megjelenítését vagy nyomtatását, anélkül hogy szükség lenne az eredeti fájlokra, betűkészletre, vagy a grafikát létrehozó alkalmazásra. Amior az Adobe Acrobat Distille segítségével egy dokumentumból PDF készül, lehetőség van a betűtípusok és képek fájlba ágyazására, így a fájl interneten is közzétehető, illetve email mellékletként vagy FTP-n keresztül is elküldhető. Míga nyomdai minőségű, nagy felbontású PDF-fájlokból a nyomdák színkivonatokat tudnak készíteni, addig a viszonylag kis méretű, kis felbontású PDF-ek a képernyőn történő megjelenítés számára megfelelő minőségűek (és az ingyenes Acrobat Readerrel megnézhetők) vagy a weben is közzétehetők. A PDF-munkafojamat a CTP-eljárással kombinálva viszonylag gyors és jól kézben tartható.
Egy kiadvány vagy könyv egyszeri megrendelés alapján nyomtatott összes példánya.
Igen kis méretű, egy sorban elhelyezkedő lyukak vagy nyílások a papíron vagy kartonon A perforáció mentén egy űrlap vagy dokumentum egy része könnyen leválaszthatóvá válik. Elősegítheti a vastagabb papírok, illetve kartonok meghajtását is.
Lásd: változóadat nyomtatás
Fóliázáshoz használt fényes vagy matt felületű fólia.
Rendszerint papír vagy karton felületéről származó apró szennyeződés, illetve kiszakadt cellulószál okozta nyomtatási hiba, amelynek következtében fehér folt keletkezik a nyomtatott felületen, ahol festéknek kellene lennie.
Nyomtatási jelenség, a rácspontok mérete a papírra vitel során megnő, amitől a szövegek vaskosabbnak látszanak, a képek padig némileg sötétebbnak. Néhány papírfajta – így az újságnyomó is – nedszívóbb, ezért nagyobb mértékű pontterülést okozhat. Minden papír és festéktipushoz más-más pontterülési érték tartozik, melyet, a szoftverek képesek figyelembe venni. Az is növelheti a pontterülést, ha a gumikendőre túl nagy nyomás nehezedik vagy elhasználódott.
Az íves nyomógép kirakójában lehúzódás ellen alkalmazott finom por ( hogy a még nedves ívről a vele érintkező másik ív ne vegyen fel festéket.
Eszköz- és felbontásfüggetlen oldalleíró nyelv, amellyel a számítógéppel készített oldal leírható a lézernyomtató, levilágítógép vagy digitális nyomógép számára.
Egy vagy több oldal nyomtatásához szükséges valamennyi információt tartalmazó adatfájl. Tartalmazza az összes képet, szöveget, valamint a betűkészletek is bele ágyazhatók.
Olyan fényképészeti reprodukció negatívról nyomdai filmre vagy másolófilmre, amelynél az eredeti csúcsfényei világosak, árnyékos részei sötétek.
Kötészeti művelet; szöveg vagy vonalas ábra bepréselése a fedélbe. Ez fém- vagy pigmentalapú fóliával vagy aranyfüsstel érhető el. Lásd még fólianyomás.
Az ívre felmontírozott, azonos tartalmú oldalak száma. Például a “kettős produkció” jelentése: ugyanaz az oldal kétszer van felrakva az ívre.
Hidegen olvadó kötészeti ragasztó, Amely eredeti formáját megőrzi, “emlékezik”, nem törik meg, így rugalmas marad a többszöri nyitást-csukást követően is, és a teljesen kinyitható kötésben is használható.
R
Megadja az egy cm-en/ hüvelyken elhelyezkedő rácspontok számát vonal per hüvelykben (line per inch – lpi) vagy vonal per centiméterben (line per cm – lpcm) kifejezve. A nagyobb rácssűrűség finomabb részletek nyomtatását teszi lehetővé. Nem tévesztendő össze a képek felbontásának pont per hüvelyk (ppi) értékével.
Rácsrabontos árnyalatos képek több színből történő nyomtatásánál fennáll a veszély, hogy az egymásra nyomatott rácspontok interferenciájából moirémintázat alakul ki. Ennek kiküszöbölésére a három legerősebb szín rácsát egymáshoz képest 30 fokkal elforgatják, a leghalványabb sárgát pedig 0 vagy 90 fokon hagyják. Az általánosan elfogadott rácsszögek: fekete 45 fok (mint az egyszínű esetben), bíbor 75 fok, sárga 90 fok és cián 105 fok.
Főként terjedelmesebb magazinoknál és kartonált könyveknél használt kötészeti eljárás, amelynél – dróttal vagy cérnával történő fűzés helyett – a különálló lapok gerinc felöli, lemart élére ragasztót hordanak fel. A lemarással történő érdesítés során – amelyre azért van szükség, hogy a papír a ragasztót felvegye – a kötésmargóból rendszerint 3mm elvész. A 80 oldalasnál kisebb terjedelmű magazinok (a papírsúlytól, a papír volumenétől függően) általában túl vékonyak a ragasztókötéshez, és drótfűzés alkalmazására (vagy oldaltűzésre) lehet szükség.
Vékony, rugalmas fémpenge a mély- vagy flexonyomógépen, amely nyomtatás előtt eltávolítja a felesleges festéket.
A film matt oldala, ezen található az a fényérzékeny emulziós réteg, amelyben megvilágítás hatására a kép kialakul. Másoláskor a rétegoldalt hozzák közvetlen érintkezésbe a másik film vagy nyomólemez emulziós rétegével, mert csak így kapnak megfelelően éles képet. Az ofszetnyomtatáshoz készített filmet a matt rétegoldala felől nézve tükörfordított képet látunk, Míg a szitanyomtatáshoz készített film rétegoldal felől olvasható. Lásd oldalhelyes kép
(1) Manuális beavatkozás a filmnegatívon vagy -pozitívon az árnyalatok korrekciója, illetve hibák kijavítása érdekében. (2) Digitális fájlok esetében az eredeti kép képszerkeztő programmal történő módosítását jelenti, amelynek célja, hogy a kép a fotós vagy a tervezőgrafikus elképzeléseinek megfeleljen.
Öntapadós cimke méretre vágása oly módon , hogy a kés csak a cimke papírját vágja át, az alatta lévő hordozót nem, így a cimke a hordozóról könyen leválasztható.
Íves papírok kiszerelési egysége. A rizsmában lévő ívek száma az ívek méretétől és a papír négyzetmétertömegétől függően 100, 200, 250 és 500 ív.
A nyomógép, amelyben a nyomóforma henger felületén található; a nyomatot forgómozgás (nem pedig oda vissza irányú) hozza létre a papíron.
S
Nyomtatóeljárás, amelynél a nyomó és nemnyomó területek egy síkban helyezkednek el a nyomóforma felületén. Mivel a zsír és a víz nem elegyedik, a nyomóformát úgy kezelik, hogy a nyomóelemek felvegyék a festéket, és taszítsák a vizet.
Különböző átmérőkben létező, gyakran színes műanyag borítású spirállal kötöt kiadványok. A lapokat először a drótspirál befogadására szolgáló lyukakkal látják el. Kisméretű kézi spirálozóval is elvégezhető, egyszerű és gyors kötési mód, amely lehetővé teszi a kiadvány teljes kinyitását.
Kötészeti műveletek, amelyeket gyakran nyomtatásra már nem használt magasnyomógépeken végeznek. A tetszőleges alakúra hajlított éles stanckéssel tetszőleges formák vághatók ki papírből, sokszor alakalmazzák különleges alakú csomagolások kialakításához. Bígeléskor egy tompa késsel egy élt nyomnak a papírba, Hogy az könnyeben hejtható legyen. Minden munkához stancszerszámot készítenek, amely falapba ágyazott a kívánt alakot formázó éles fémszálakbgól áll. Ugyanaz a forma tartalmazhat éles vágó- vagy tompa bíbelőéleket is.
A nyomdafestékek papírra nyomtatásának sorrendje.
Színrebontáskor alkalmazott technika, amely a színek CMY összetevőit a beállításoknak megfelelően használt festékmennyiség csökkentése, illetve a szűrkeegxensúly tartásának segítése.
Nyomólemez vagy henger használata helyett sűrű szövésű szitán vagy hálón alakítanak ki egy fényképészeti maszkot A szitán át festéket préselnek a papírra vagy más nyomathordozóra, a nemnyomó elemek helyén a szita betömődött szemei megakadályozzák a festék papírra jutását. Fotót szitanyomtatással csak nagyon durva ráccsal lehet reprodukálni, ezért olyankor használják, amikor a nyomat nagy távolságra van a szemlélőtől. pl. poszterek vagy óriásplakátok esetén. Ezt az eljárást használják a nagy festékvastagságot kívánó anyagot – pl. pólók- esetén, vagy ha nyomathordozó más technológiával ne mnyomtatható.
A papírtekercsnek az az oldala, amelyik a papírgyártó gép szitájával érintkezik. A nyomdász szemszögéből nézve gyakran a “rossz” oldal.
A szitanyomtatásnál használt anyag, amely a szöveget és a képeket hordozza.
Fizikai kép (vagy kinyomtatott ó szöveg) beolvasására, majd ennek szoftverekbe importálható, szerkezthető fájlá alakítására szolgáló elektronikus eszköz . A szkennerek között vannak kis asztali és igen nagy méretű professzionális berendezések is. két alapvető változata a síkágyas és a dobszkenner. A szkenner típusától függően átnézeti (diakép vagy negatív) és ránézeti (papírkép) eredetik is szkennelhetők.
T
(1) Kis formátumó magas nyomógép, amelyen a papír is, a nyomóforma is síkban helyezkedik el. (2) A csomagolóanyagok előállításánál használt nagy stancoló és bígelő sajtó, amely a nyomóműhöz kapcsolható.
Rácsrabontos árnyalatos képek több színből történő nyomtatásánál fennáll a veszély, hogy az egymásra nyomatott rácspontok interferenciájából moirémintázat alakul ki. Ennek kiküszöbölésére a három legerősebb szín rácsát egymáshoz képest 30 fokkal elforgatják, a leghalványabb sárgát pedig 0 vagy 90 fokon hagyják. Az általánosan elfogadott rácsszögek: fekete 45 fok (mint az egyszínű esetben), bíbor 75 fok, sárga 90 fok és cián 105 fok.
A nyomtatott mű összes oldalainak száma, általában négy vagy nyolc többszöröse.
A kiadvány oldalszámának kiszámítása a szerző kézirata alapján. A kiadványok terjedelme a választott betűtipustól és fokozattol a hasábszélességtől és a sorritkítástól függően is változik.
Bittérképes fájlformátum, különösen alkalmas nyomdai felhasználásra szánt fényképek lementésére.
A nyomtatók egyik típusa, amely a nyomatképet a festék nagysebességű cseppek formájában történő papírra vitelével hozza létre. Grafikai stúdiók gyakran használják a grafikai terv maketttyének. Vgay színes látványtervének elkészítéséhez, a fotográfusok pedig fényképek nyomtatására. A csúcsminőségű tintasugaras nyomtatók a képek reprodukálására akár 150 Ipi-s nyomdai rácssűrűségnek megfelelő minőségben is képesek.
Nyomtatási probléma, amelynél a nyomóforma nemnyomó elemei is festékfelvevővé válnak, ezért festéket adnak át a kép nemnyomó területeire.
Háromrétegű karton, gyakran használják dobozok készítéséhez. Az egyes rétegek anyaga eltérő lehet.
Ú
Anyagköltséggel és munkaidő-kieséssel járó művelet, amikor a munkát nyomdai hiba miatt újra kell nyomtatni, és a költséget nem a megrendelő állja.
Anyagköltséggel és munkaidő-kieséssel járó művelet, amikor a munkát nyomdai hiba miatt újra kell nyomtatni, és a költséget nem a megrendelő állja.
A látható tartományon kívűl eső hullámhosszúságú elektromágneses sugárzás.
Egy nyomat első nyomtatást követő ismételt nyomtatása.
V
A nyomtatást megelőzően, vagy azt követően a papír vagy karton vágására szolgáló gép, Lehet egykéses vagy háromkéses, és gyakran számítógép-vezérlésű, ami lehetővé teszi programozott vágássorozat végrehajtását.
Az ívre nyomtatott, vágott méreten kívül elhelyezkedő jelek amelyek a vágás helyét mutatják.
A nyodatermék véleges mérete, pl. egy B/1-es azaz 70×100-as plakát vágott mérete: 68×99 cm
Olyan dombornyomás, amelynél a kidomborodó mintát festék vagy fémfólia nélkül préselik a papírba, így az nyomtalan marad, csak a felület kidomborodása érzékelhető.
A nyomat egyes részeinek tartalma személyre szóló, ezért minden egyes példányon eltérő. Elsősorban reklámlevelek esetében használatos; lehetővé teszi a vásárlók érdeklődésénekmegfelelő egyedi nyomatok létrehozását.A változó rész szorítkozhat pusztán a névre és a címre, de változhat akár a képanyag is.
Grafikus (rajz) ábrázolási módszer, amely a geometriai alapformákat (primitíveket), mint például pont, vonal, görbe, sokszög, illetve hozzájuk kapcsolódó vektorműveleteket használja az ábrák megjelenítésére, tárolására. Előnye, hogy mivel a vektorgrafikusrajzokat matematikai egyenletek írják le, ezért a rajzok változatlan képminőség mellett tetszőleges méretűre nagyíthatók. Ebben eltérneka képpontokból felépülő pixeles fotóktól, amelyeknél a kép mentéskor meghatározott felbontás és képméret fölé nagyításkor a képminőség romlik, “pixelesedik”. Vektorgrafikus program például az Adobe Illustrator és a CorelDraw. Egy vektoros illusztráció Photoshoppal történő szerkesztéséhez a képet először képpontokra kell bontani (bittérképpé kell alakítani) a műveletet raszterizálásnak hívják.
Grafikus (rajz) ábrázolási módszer, amely a geometriai alapformákat (primitíveket), mint például pont, vonal, görbe, sokszög, illetve hozzájuk kapcsolódó vektorműveleteket használja az ábrák megjelenítésére, tárolására. Előnye, hogy mivel a vektorgrafikusrajzokat matematikai egyenletek írják le, ezért a rajzok változatlan képminőség mellett tetszőleges méretűre nagyíthatók. Ebben eltérneka képpontokból felépülő pixeles fotóktól, amelyeknél a kép mentéskor meghatározott felbontás és képméret fölé nagyításkor a képminőség romlik, “pixelesedik”. Vektorgrafikus program például az Adobe Illustrator és a CorelDraw. Egy vektoros illusztráció Photoshoppal történő szerkesztéséhez a képet először képpontokra kell bontani (bittérképpé kell alakítani) a műveletet raszterizálásnak hívják.
Z
Festékezési sáv, nyomtatási irányban a nyomólemez elülső szélétől a hátsó széléig húzódik. Az egy zónában lévő elemeknek ugyanolyan a festékezési beállításuk a nyomtatás során, mivel a festékezőmű zónacsavarjaival csak zónánként szabályozható a papírra jutó festék mennyisége.
(1) Biztonsági okokból vagy védelem céljából az egyedi kiadványok vagy könyvek fóliába csomagolhatók. A tetszőleges számú példány egybefóliázásának csak a zsugorfóliázó gép nagysága szab határt. (2) Elemek hőre záródó műanyagfóliába csomagolása. Célja a kiadvány védelme a szállítás vagy bemutatás időtartamára. A könyvek tengeri úton történő szállításakor csökkenti a légnedvesség-változás okozta hatásokat.