HELPDESK
Plakát helpdesk
HIBÁS TELJESÍTÉS, REKLAMÁCIÓ

A leggondosabb legkörültekintôbb együttmĂ»ködés esetén is elõfordulhat, hogy a nyomda nem azt a terméket szállítja, ami a megrendelésben szerepel. Ebben az esetben beszélünk a szerzõdés hibás teljesítésérõl. A hibás teljesítés leggyakrabban elõforduló esetei.

Késés

A nyomdatermék a legtöbbször valamilyen eseményhez – vásárhoz, kiállításhoz, project elinduláshoz, árúmegjelenéshez, stb. kapcsolódik és a nyomdák a megmondhatói, hogy a megrendelõ a legritkább esetben jelentkezik azzal, hogy “dolgozzanak csak nyugodtan, ráérünk arra még.”

A megrendelõ megálmodja azt az eseményt, amihez nyomtatványra van szüksége és elkészíti a forgatókönyvet. Ebben a nyomdai munkára elõirányoz egy bizonyos idõt ám azzal nem számol, hogy a munkát valóban határidõre kell leadnia. Úgy gondolja, hogy fontosabb a tartalom és a minõség, mint a határidõ, ezért leadás helyett még áttervezteti az egészet és a szöveget is újraírja. A késést ezután a nyomda sürgetésével akarja behozni.

Megelõzheti a megrendelõ kapkodást, ha elõre pontosan megtervez mindent, és szigorúan betartja a saját maga számára elõirt határidõket is. Nem árt a szerzõdésben kikötni a határidõt, sõt, fontosabb munkák esetében célszerĂ» lehet az úgynevezett kötbér kikötése.

A kötbér egy olyan – a szerzõdésben elõre kikötött – összeg, amit a nyomda fizet, ha nem a megrendelésének megfelelôen – tehát ebben az esetben a határidõ után – teljesít. A szerzõdésben kikötött kötbér esetén sem felel a nyomda azért a késésért, ami a megrendelõ mulasztása miatt következett be.

A legtipikusabb késés a megrendelõ részérõl az, amikor az anyagot csak részben adja át, a feldolgozásra alkalmatlan kézirat, vagy fotó helyett nem ad idõben másikat, vagy az ellenõrzött és aláírt korrektúrát nem határidõre küldi vissza.

A nyomda általában ilyenkor – a késõbbi viták eklerülése végett – írásban jelzi a megrendelõ felé, hogy a mulasztás miatt a határidõt nem tudja tartani és ezért a felelôsséget sem vállalja. Ebben az esetben a nyomdának teljesen igaza van, hiszen az árajánlattól a szálításig, illetveas zámla rendezéséig mindkét felelt az együttmĂ»ködési kötelezettség terheli, és az egyik fél ne felelhet a másik mulasztása miatt.

Késés esetén a megrendelônek joga van az elkészült munkát nem átvenni és a számlát visszautasítani – bár ez a legtöbb esetben nagyobb kárt okoz, mint a késés. Amellett – késôbbi hivatalos eljárásban – esetleg bizonyítani kell az érdekmúlás tényét, tehát azt, hogy a határidõ elmulasztása miatt a nyomtatványra a megrendelônek már valóban nincs szüksége.

Kérjen ilyenkor árleszállítást, bár ettõl – ha a nyomdával kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszünk – jobb eltekinteni.

Minõségi kifogások

Elõfordulhat, hogy a szín mégsem megfelelõ, a nyomat vagy a vágás ferde, a borító elpiszkolódott, stb, a megrendelõ ilyenkor választhat az átvétel megtagadás, vagy az árleszállítás között, mert az árengedmény nem minden estben segít. Ha az javíthatatlan, nagyon sok esetben meg kell ismételni a munkát.

Ennek a költsége lényegesen meghaladja az esetleges árengedmény költségét, tehát a megrendelõ akkor igényli a munka megismétlését, ha a nyomtatvány az elkészült formájában egyáltalán nem használható.

Bármennyire is zavaró, ha a számlanyomtatvány borítója kicsit maszatos nyomással készült el, ez a felhasználását nem akadályozza. Ilyenkor nincs olyan bíróság, amelyik megítélné ennek a munkának az újbóli kinyomását. Ellenben ha a sorszámozás rossz, ezért számla-garnitúra, mint szigorú számadású nyomtatvány nem használható, minden további nélkül a nyomda vállalja a teljes anyagi felelõséget.

Hibás az a gyakorlat, amikor a megrendelõ a munkát átveszi, majd azt vissza nem juttatva, különbözõ hibákra hivatkozva a megismétlést kéri. Ebben az esetben az eredetileg szállított teljes mennyiséget vissza kell juttatni a nyomdába, még akkor is, ha ez a nyomdának semmiféle hasznot nem jelent, legfeljebb kellemetlenséget. Hiszen mit csinál vele? A korrekt üzletmenet kizárja azt a feltételezést, miszerint a megrendelõ a kapott munkát jól-rosszul felhasználja, majd ingyenesen ismétlést próbál szerezni.

PLAKÁT
CITYLIGHT
ÓRI ÁSPLAK ÁT
MOLINÓ
www.dosszie.hu | kartonstanc.hu